Ψυχικό τραύμα και διαίσθηση. Ποιά είναι η διαφορά τους.