Κυριαρχία της προσοχής Davis®

Η Κυριαρχία της προσοχής Davis® είναι ένα πρόγραμμα που δεν χρησιμοποιεί φάρμακα. Είναι ατομικό, εντατικό και απευθύνεται σε παιδιά (8 ετών και πάνω)  και ενήλικες με ΔΕΠΥ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσουμε το άτομο να αναγνωρίσει και να ξεκαθαρίσει τη διαστρεβλωμένη αντίληψη που έχει για την πραγματικότητα αλλά και να μην τον μπερδεύουν πια τα διάφορα ερεθίσματα (εσωτερικά ή του περιβάλλοντος). Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται καθώς σεβόμαστε απόλυτα και ενδυναμώνουμε τον μοναδικό και θετικό τρόπο σκέψης που χαρακτηρίζει την ΔΕΠΥ.

Το κύριο μέσον που χρησιμοποιούμε είναι η πλαστελίνη καθώς ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του ατόμου με ΔΕΠΥ, το οποίο μαθαίνει κάτι, όταν ο ίδιος ή η ίδια το δημιουργεί στον πραγματικό κόσμο (δηλαδή μέσω της εμπράγματης εμπειρίας). Επίσης αποκτά συγκεκριμένα πνευματικά «εργαλεία» τα οποία του επιτρέπουν να διαχειρίζεται την συμπεριφορά του και γενικότερα τον εαυτό του.

Φωτογραφικό υλικό από την Κυριαρχία της προσοχής Davis®

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Κατά την λήψη του ιστορικού, γίνεται διάγνωση της ΔΕΠΥ και συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να κάνουμε την κατάλληλη παρέμβαση και να ακολουθήσουμε την αρμόζουσα μεθοδολογία.

ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Davis®

Το άτομο μαθαίνει να ελέγχει την λειτουργία του εγκεφάλου του που προκαλεί τον αποπροσανατολισμό με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει την σωστή αντίληψη των περιβαλλοντικών ερεθισμάτων και να μην κάνει πια λάθη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ DAVIS®

Η χρήση τους δίνει την ικανότητα στο άτομο να επικεντρώνει την προσοχή του, να εναρμονίζει την αντίληψη του με την πραγματικότητα και να αποκτά σωστή αίσθηση του χρόνου. Επιπλέον του δίνει την δυνατότητα να αυτορρυθμίζει την ενέργεια του αλλά και να έρχεται σε μία κατάσταση χαλάρωσης, ελέγχοντας έτσι το στρες.

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Davis®

Από το παιδί και τον ενήλικo με ΔΕΠΥ απουσιάζει η ουσιαστική κατανόηση των βασικών παγκόσμιων εννοιών της αλλαγής,του αποτελέσματος, της συνέπειας, του χρόνου, της αλληλουχίας, της τάξης και της αταξίας. Αυτό συμβαίνει λόγω της διαστρεβλωμένης εικόνας που έχουν για την πραγματικότητα λόγω των αποπροσανατολισμών που βιώνουν. Η κυριαρχία στην έννοιες Davis® αποτελεί μία μοναδική τεχνική εκμάθησης αυτών των εννοιών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την διόρθωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και τη δημιουργία μιας αποδεκτής από το κοινωνικό περιβάλλον συμπεριφοράς.

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Davis®

Χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που η ΔΕΠΥ συνοδεύεται από άλλα μαθησιακά θέματα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τις περισσότερες φορές το άτομο με ΔΕΠΥ, είτε είναι παιδί είτε ενήλικος, δεν γνωρίζει πώς να διαχειριστεί το θέμα του. Το ίδιο συμβαίνει και στους γονείς του, τα αδέρφια του, τον σύντροφο, τους εκπαιδευτικούς ή τους φίλους η οποίοι δεν γνωρίζουν πώς να του συμπεριφερθούν. Γι΄αυτόν τον λόγο παρέχεται υποστήριξη τόσο στο ίδιο το άτομο αλλά και η κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη στους οικείους και στους εκπαιδευτικούς.

Ζωή Δελιακίδου, Ψυχολόγος Α.Π.Θ

με εξειδίκευση στην διάσπαση προσοχής / Υπερκινητικότητα