Τα συναισθήματα είναι πλούσια σε πληροφορίες που οδηγούν στην εξέλιξή μας