Δυσαριθμησία - Αναριθμησία: Συμπτώματα & Χαρακτηριστικά

Η ονομασία δυσαριθμησία (δυσκαλκιουλία) σημαίνει ότι ο μαθητής έχει δυσκολία στο να πραγματοποιεί πράξεις μαθηματικών. Επίσης, ακόμη κι όταν τις πραγματοποιεί χρησιμοποιώντας τη σωστή μεθοδολογία και φτάνοντας στο σωστό αποτέλεσμα ωστόσο τις διεκπεραιώνει μηχανικά και δεν έχει σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Αναριθμησία (ακαλκιουλία) σημαίνει ότι ο μαθητής δεν μπορεί να κάνει καμία αριθμητική πράξη, ή ο,τιδήποτε έχει σχέση με τα μαθηματικά.

Τους παραπάνω όρους τους χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, οι ψυχολόγοι αλλά και οι υπόλοιποι ειδικοί για να περιγράψουν τα προβλήματα των μαθητών στην εκμάθηση της χρήσης των αριθμών, το οποίο θα τους καταστήσει ικανούς να πραγματοποιήσουν την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και την διαίρεση. Επίσης περιγράφουν τα προβλήματα όσον αφορά τη μελέτη ή την έκφραση των σχέσεων μεταξύ ποσοτήτων και μεγεθών τα οποία εκπροσωπούνται από νούμερα και σύμβολα.

Ένα άτομο που έχει δυσλεξία είναι πιθανό να έχει πρόβλημα και στα μαθηματικά. Περίπου 60% των δυσλεξικών ατόμων έχουν δυσκολία στα μαθηματικά, περίπου 11% από αυτά τα άτομα υπερέχουν στα μαθηματικά ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έχει τις συνήθεις μαθηματικές ικανότητες. Παρόλο όμως που η δυσλεξία και η δυσαριθμησία σχετίζονται στενά, η δεύτερη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ως μία ξεχωριστή και διαφορετική μαθησιακή δυσκολία.

Συμπτώματα της δυσαριθμησίας είναι:

 • Δυσκολίες ή ανικανότητα στην διεξαγωγή των πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.
 • Πρόβλημα στο να αντιλαμβάνονται, να μαθαίνουν και να απομνημονεύουν τους κανόνες των μαθηματικών ή την ακολουθία με την οποία πρέπει να γίνουν οι πράξεις.
 • Υπάρχει σύγχυση (μπέρδεμα) όσον αφορά τα μαθηματικά σύμβολα όπως: + και x, -, ÷ και =, < και > κ.λ.π..
 • Πρόβλημα στο να κατανοήσουν λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ορισμένες μαθηματικές λειτουργίες όπως η «διαφορά» ή το «υπόλοιπο».
 • Τάση να αντιστρέφουν ή να μεταθέτουν νούμερα στην γραφή, όπως π.χ να γράφουν 27 αντί για 72.
 • Δυσκολία στο να κατανοήσουν την ουσία εννοιών που έχουν σχέση με τον χρόνο. Μπορεί να αδυνατούν να μάθουν την ώρα.
 • Δυσκολία στο να κατανοήσουν έννοιες όπως το «δανείζομαι» ή το «μεταφέρω» ή να υπολογίζουν τα κρατούμενα στις μαθηματικές πράξεις όπως η αφαίρεση και η πρόσθεση.
 • Πρόβλημα στην εκμάθηση και απομνημόνευση της προπαίδειας.

Ένας άτομο που έχει δυσαριθμησία μπορεί να κάνει λάθη σε πολύ απλές πράξεις. Υπάρχει πιθανότητα να καταλήγει σε μαθηματικές πράξεις σε λύσεις όπως π.χ. 2×6=8. (Να μπερδεύει τη χρήση του + με το ×). Εδώ είναι έκδηλο το πώς η δυσαριθμησία σχετίζεται με τη δυσλεξία. Τα μαθηματικά σύμβολα αποτελούν μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη «γλώσσα» και υπάρχει η πιθανότητα να παρερμηνευθούν ή να μεταφερθούν (από το άτομο με δυσαριθμησία) όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα γράμματα του αλφάβητου από τους δυσλεξικούς. Ακόμη ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα είναι οι μαθητές να αποκτούν την συνήθεια να μετρούν με τα δάχτυλα τους ή να ζωγραφίζουν γραμμές στο χαρτί αντί να χρησιμοποιούν τα νούμερα.

Μπορεί ένα παιδί με δυσαριθμησία να γνωρίζει ήδη την λύση σε κάποια προβλήματα μαθηματικών αλλά να είναι πολύ αργό στην διεξαγωγή των πράξεων με χαρτί και μολύβι ή και να μην τα καταφέρνει καθόλου στο να τα επιλύσει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει να κάνει με την ύπαρξη θεμάτων δυσλεξίας και συμβαίνει γιατί το παιδί βασίζεται σε έναν τρόπο συλλογισμού όπου χρησιμοποιεί τις οπτικοχωρικές του δεξιότητες για να εικονοποιήσει το πρόβλημα και την επίλυσή του και δεν βασίζεται στον τυπικό για άτομα χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σειριακό χειρισμό των αριθμών. Κατά τρόπο ειρωνικό αυτές οι ικανότητες μπορεί να καταστήσουν ικανό το παιδί να υπερέχει αργότερα στα ανώτερα μαθηματικά, όπως η τριγωνομετρία κ.α., όμως συχνά το κάνουν να υστερεί κατά τα πρώτα χρόνια όταν η έμφαση δίνεται στα απλά μαθηματικά και την αποστήθιση.

Συχνά τα άτομα με δυσαριθμησία έχουν θέματα και σε άλλους τομείς. Μπορούν να έχουν πρόβλημα στα εξής:

 • να ακολουθούν κατευθύνσεις (όπως χάρτες ή διαδοχικές οδηγίες)
 • στον συντονισμό στα αθλήματα ή τον χορό
 • να μάθουν να λένε την ώρα
 • να έχουν συνέπεια στην ώρα
 • την εκμάθηση των μουσικών νοτών
 • να θυμούνται τα γεγονότα που έγιναν στο παρελθόν με την σωστή σειρά.
 • να μπερδεύουν το δεξιά με το αριστερά
 • δυσκολεύονται ή αδυνατούν να υπολογίσουν σωστά τα ρέστα