Η καλύτερη αρχή

Το ομορφότερο δώρο για τους νεαρούς μαθητές είναι να τους εξασφαλίσουμε γερές βάσεις στο ξεκίνημα της πορείας τους. Στοιχεία από έρευνα που έχει γίνει, δείχνουν ότι τα παιδιά που παρακολουθούν τις μεθόδους Davis και που βρίσκονται είτε στο στάδιο που δεν διαβάζουν ακόμη είτε στην αρχή της εκπαίδευσης τους (ηλικίας 5-7) επωφελούνται ως εξής:

  • Αποφεύγεται η πιθανότητα να αναπτύξουν κάποια μαθησιακή δυσκολία
  • Η βασική αναγνώριση λέξεων θα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα που αναμένονται όσον αφορά την ηλικία τους

Το πρόγραμμα ανάγνωσης Davis για τους νεαρούς μαθητές είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση της μάθησης. Η αποστολή του είναι να βοηθήσει τα παιδιά ηλικίας 5-7 να πραγματοποιήσουν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους όσον αφορά τον τομέα της μάθησης.

Οι στόχοι του είναι:

  • Να παρέχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να επιτυγχάνουν την σωστή μάθηση τα παιδιά, μέσω της συνεργασίας με τον σύμβουλο Davis , του παιδιού και του κηδεμόνα.
  • Να δώσει σε κάποιο υποστηρικτικό πρόσωπο (γονέας –εις ή κάποιο άλλο κοντινό πρόσωπο), τις κατάλληλες πληροφορίες, υποστήριξη και βοήθεια ώστε να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα και μετά την λήξη των συνεδριών.
  • Να παρέχει στα παιδιά τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης του κειμένου.
  • Το υποστηρικτικό πρόσωπο χρειάζεται να είναι παρών/παρούσα στις συνεδρίες κατά τη διάρκεια, τουλάχιστον, του μισού προγράμματος.
Πρόγραμμα ανάγνωσης Davis® για τους νεαρούς μαθητές 5-8 ετών

Το πρόγραμμα ανάγνωσης Davis για τους νεαρούς μαθητές παρέχει σημαντικά βοηθητικά «εργαλεία» στα παιδιά που ξεκινούν να μαθαίνουν ανάγνωση. Η διάρκειά του είναι περίπου 25-30 ώρες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί το περισσότερο 3 ώρες. Είναι πιθανό να υπάρξουν και περιπτώσεις που θα χρειαστεί μια πιο εκτενής προσέγγιση που θα διαρκέσει περισσότερες ώρες.

Μετά την λήξη του προγράμματος προγραμματίζονται κάποιες υποστηρικτικές συναντήσεις (follow up).

Ζωή Δελιακίδου, Ψυχολόγος Α.Π.Θ

με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες