Δυσγραφία - Αγραφία: Συμπτώματα

Ο όρος δυσγραφία σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία στην γραφή ενώ αγραφία σημαίνει ότι υπάρχει ανικανότητα στην γραφή. H αιτία των δύο παραπάνω μπορεί να είναι νευρολογικής φύσης η οποία να μην συνδέεται με την δυσλεξία ή μπορεί να προκαλείται από κάποιους φυσικούς λόγους. Ορισμένα άτομα μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τον λεπτό κινητικό συντονισμό (δυσπραξία) που υπάρχει η πιθανότητα να προέρχεται από κάποιες φυσικές δυσκολίες (π.χ. ανατομία χεριού). Επίσης ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι κάποια θέματα αναπτυξιακής φύσης. Όλα τα παραπάνω κάνουν πάρα πολύ δύσκολο στους δυσπραξικούς το να πιάσουν σωστά το στυλό ή το μολύβι ή να συντονίσουν τις κινήσεις τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που μπορεί να βοηθήσει είναι η εργοθεραπεία.

Ο όρος δυσγραφία επίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαταραχή στην γραπτή έκφραση: Τα άτομα δηλαδή αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να μετατρέπουν τις σκέψεις τους σε λέξεις στον γραπτό λόγο. Για τα παιδιά ή τους ενήλικους που έχουν αυτού του είδους την δυσκολία η προσπάθεια να γράψουν μία έκθεση αποτελεί πολύ επίπονη διαδικασία και μπορεί να δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό στο να σχηματίσουν σωστές (με βάση τους κανόνες γραμματικής) προτάσεις ή παραγράφους.

Όταν η δυσγραφία σχετίζεται με την δυσλεξία τότε υπάρχουν τα εξής συμπτώματα:

 • Τα δάχτυλα είναι στριμωγμένα μεταξύ τους όταν πιάνουν το μολύβι ή το στυλό ή το άτομο τα πιάνει με έναν ασυνήθιστο (δικό του) τρόπο.
 • Yπάρχουν στο γραπτό του πολλές στραβές γραμμές ή συχνά σβησίματα και μουτζούρες.
 • Aσυνέπεια στην γραφή με ανακατεμένα κεφαλαία και μικρά γράμματα, κάποια γράμματα είναι καλλιγραφικά και άλλα όχι, άλλα γράμματα είναι μικρότερα κι άλλα μεγαλύτερα, έχουν ακανόνιστο σχηματισμό ή κλίση.
 • Kολλάει τις λέξεις μεταξύ τους και δεν αφήνει τα απαιτούμενα κενά.
 • Το άτομο έχει δυσκολία στο να γράφει πάνω στις γραμμές του τετραδίου ή μέσα στα περιθώρια.
 • Το άτομο γράφει πολύ αργά και κουράζεται εύκολα.
 • Κακός γραφικός χαρακτήρας.

Οι μαθητές που έχουν δυσγραφία συχνά έχουν προβλήματα όσον αφορά την ακολουθία ή αλλιώς αλληλουχία. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται προβλήματα αντίληψης με την εξής συμπτωματολογία:

 • αντιστροφή γραμμάτων/ αριθμών (π.χ. 42 αντί για 24)
 • γράφουν λέξεις ανάποδα
 • γράφουν γράμματα χωρίς κάποια λογική σειρά
 • έχουν έναν πολύ πρόχειρο (κακό) γραφικό χαρακτήρα
 • μπορούν επίσης να δυσκολεύονται στην επεξεργασία πληροφοριών με βάση την αλληλουχία ή την ορθή λογική.

Τέλος, ένας από τους λόγους που κάποιος μπορεί να εμφανίζει δυσγραφία είναι πολύ απλά να του έχουν δοθεί ακατάλληλες ή και καθόλου οδηγίες για το πώς να κρατάει το μολύβι σωστά για να γράφει.