Το τραύμα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και πώς εκδηλώνεται μέσα στην σχολική τάξη