Τί είναι ο αποπροσανατολισμός και πώς συνδέεται άμεσα με την δυσλεξία