Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έρχονται αντιμέτωπα με συγκεκριμένα συναισθηματικά θέματα