Γιατί είναι απαραίτητη η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στα παιδιά