Ένα παιδί που αντιμετώπισε μαθησιακές δυσκολίες θυμάται και εύχεται για το Νέο Έτος