Έχω δεπυ και με χαρακτηρίζουν τα εξής 30 δυνατά στοιχεία