Πρόγραμμα ανάγνωσης Davis® για τους νεαρούς μαθητές

Η καλύτερη αρχή

Οι νεαροί μαθητές αξίζουν την καλύτερη αρχή που μπορούμε να τους εξασφαλίσουμε. Πολύ δυνατά στοιχεία από έρευνα που έχει γίνει, δείχνουν ότι τα παιδιά που παρακολουθούν τις μεθόδους Davis και που βρίσκονται είτε στο στάδιο που δεν διαβάζουν ακόμη είτε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ηλικίας 5-7) επωφελούνται με τους εξής τρόπους:

  • Είναι ιδιαίτερα απίθανο να αναπτύξουν κάποια μαθησιακή δυσκολία
  • Η βασική αναγνώριση λέξεων θα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα που αναμένονται για την ηλικία τους

Το πρόγραμμα ανάγνωσης Davis για τους νεαρούς μαθητές είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση της μάθησης που γίνεται με έναν σύμβουλο Davis ο οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος. Η αποστολή του είναι να δώσει στα παιδιά ηλικίας 5-7 το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους όσον αφορά την μάθηση.

Οι στόχοι του είναι:

  • Να παρέχει δεξιότητεςτης δια βίουμάθησηςστα μικρότερα παιδιά, μέσω της σχέσης συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου Davis , του παιδιού και του γονέα-ων.
  • Να δώσει στον έναν ή και στους δύο γονείς, ή σε κάποιο υποστηρικτικό πρόσωπο, επαρκή σιγουριά και ικανότητα ώστε να συνεχίσουν να δουλεύουν με το πρόγραμμα και μετά την λήξη των συνεδριών.
  • Να παρέχει στα παιδιά τις εννοιολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης.

Το πρόγραμμα ανάγνωσης Davis για τους νεαρούς μαθητές παρέχει σημαντικά εργαλεία στα παιδιά που μόλις ξεκινούν να μαθαίνουν ανάγνωση. Μέσω της φιλοσοφίας της συνεργασίας που έχει το πρόγραμμα, οι γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας αποκτούν τις ικανότητες που χρειάζονται για να παρέχουν στο παιδί συνεχή ποιοτική υποστήριξη. Τυπικά ο σύμβουλος Davis θα προγραμματίσει περίπου 25-30 ώρες διάρκειας του προγράμματος: Σημαντικό χρόνο του προγράμματος θα περιλαμβάνει και την συμμετοχή του γονέα η του υποστηρικτικού προσώπου για την βοήθεια του παιδιού με τις νέες δεξιότητες και τεχνικές.

Ιστορiα του Davis

Η εκπληκτική ιστορία του Ron Davis και η τεχνική που ανακάλυψε.

Διαφορες Μεθοδου

Μάθετε γιατί η μέθοδος Davis είναι τόσο ξεχωριστή αλλά και αποτελεσματική.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινήστε μαζί μας για την επίλυση αποριών και κλείστε ένα ραντεβού.